Chính sách bảo mật

ioTech cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng tuyệt đối khi thu thập được từ email, đơn hàng, form tư vấn. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ 3 không liên quan và chỉ sử dụng thông tin của khách khách hàng để phục vụ khách một cách tốt nhất trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Thông tin của khách hàng sẽ được ioTech sử dụng trong các trường hợp sau:

– Phân tích và nâng cao chất lượng của dịch vụ, sản phẩm, bổ sung thêm các chương trình hỗ trợ ưu đãi phù hợp.

– Cung cấp thông tin cho đơn vị vận chuyển, giúp hàng hóa đến tay khách hàng một cách nhanh chóng.

Chúng tôi cam kết sẽ không bán thông tin của khách cho bên thứ 3 dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được sử dụng để phục vụ công việc bán và chăm sóc khách hàng.

Chính vì thế, ioTech hy vọng rằng khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác để không bị ảnh hưởng đến những quyền lợi mà khách hàng mà ioTech đã đưa ra trước đó.

Trong trường hợp bên thứ 3 (Đơn vị vận chuyển) sử dụng trái phép thông tin của khách hàng và phát sinh ra các vấn đề nghiêm trọng. ioTech sẽ từ chối xử lý lúc đó và chỉ xử lý sự việc khi khách hàng có mặt ở đó để đảm bảo được quyền lợi của khách hàng.

Xem thêm các chính sách khác của ioTech :